eszter online

hétfő, május 29, 2006

'A Da Vinci Kód – Válasz'

Az Alpha Kurzus alapítója, Nicky Gumbel írt végre egy választ a sokak által femerülö kérdésekre a Da Vinci Kód regény alapján. Ezt a Magyarországon is bejegyzett Alpha Alapítvány ad ki.
Dan Brown könyvét, 'A Da Vinci Kód'-ot, sokan olvasták Magyarországon is. Műfajára nézve thriller, amelyben a főszereplőknek különböző rejtvényeket és anagrammákat kell megfejteniük, miközben üldözi őket a rendőrség. Izgalmas fikció, és annak ellenére, hogy gyilkossággal indul, nincs benne túl sok szex és erőszak.
A keresztények e könyvvel kapcsolatos nehézségeinek oka, hogy a történet kibontakozása során a könyv a keresztén hitre utaló közléseket tényként tüntet fel. Ezek a közlések rendkívül könyen hihetöek, de alapvetően és bizonyíthatóan tévesek.
'A Da Vinci Kód – Válasz' című könyvecske jóvoltából a valóságosan megtörtént események számbavétele által, melyek hiteles történelmi dokumentumokra támaszkodnak, felszínre kerülnek ezek a hamis állítások. Ezek a dokumentumok magukban foglalják az Újszövetséget, a Holt-tengeri Tekercseket és egy római történész írásait.
Indokolt azt mondanunk, hogy legtöbbünk ma az Egyházban nem kellőképpen tájékozott a korai egyháztörténelmet, régészeti leleteket, stb illetően. 'A Da Vinci Kód – Válasz' című könyvecske segít abban, hogy valamennyire megértsük ezeket a dolgokat.
'A Da Vinci Kód' című film bemutatója okán (magyarországi premier 2006. május 18. volt és azóta is töretlen a sikere) a könyv üzenete az érdeklődők szélesebb rétegeit éri el. Iskolákban, egyetemeken, hivatalokban és gyárakban kérdőjelezik meg a keresztény hit történelmi alapjait és Krisztus istenségét. Lehetőségünk és kötelességünk, hogy elmondjuk az igazságot azoknak, akiknek meg kell hallaniuk azt.
Éljünk ezzel a lehetőséggel!
A könyvecske megrendelhető ill. megvásárolható 100 Ft/db egységáron:

Kormos Tamás
Alpha Alapítvány Magyarország
Email: alphakia@t-online.hu
Tel: 20-824 76 33
Anne Adams
Agapé Gyülekezet, Budapest
Email: dadams@mail.datanet.hu
Tel: 70-622 94 85

péntek, május 26, 2006

Szt. Agoston megmondta....

Minden teremtmény jó, de jól, meg rosszul is lehet szeretni. Jól, a rend megőrzésével, rosszul, a rend megzavarásával... Mert magát a szeretetet is, amellyel jól szeretjük azt, ami szeretni való, rendezetten kell szeretni, hogy erénnyé váljon bennünk a jó életre.

(De civitas Dei XV., 22.)

National debt / Hungary - GDP%


1998-2002 Orban Viktor FIDESZ,
2002-2006 Medgyesi/Gyurcsány MSZP

hálás ember....


"Csak a hálás ember lehet boldog ember, csak a hálás ember elégedett ember, csak a hálás ember egyensúlyozott lélek. S mégis ezt az egyet, a háládatosságot tanulják meg legkevésbé az emberek."
/ Ravasz László református püspök: Gondolatok /

szerda, május 24, 2006

EU támogatás GDPnek arányában

"What are Hungarians like?"

Today in my English lesson. - I don´t know, is it true? What do you think? :-)


"What are Hungarans like? Being a British expatriate, this is one of the questions I am most frequently asked by my fellow countrymen an Hungarians alike.
Having lived in this country for the past six years of my life, I think by now I have quite a clear image of the characteristic features, value, desires and fears of Hungarians. You will not be surprised that these do not graetly differ from those of the nations of the European Union, but, still, there are some marked differences in the finer points.
First and foremost, I´m sure Hungarian women rate as one of the most attractive women in Europe, and I don´t just mean a good looks; they are also a lot more friendly and open than their Western European counterparts. On the other hand, however, I´m not sure about the men, and not just because I´m a man myself and I´m less sensitiv to this, but also because I think they either tend to neglect their appreance, or, quite on the contrary, overdo it with all those conspicuous clothes, jewellery, and parfume.
Hungarians like have a strong desire to work, but they want jobs that pay well rather than satisfy. As for social consciousness, in theory they laudably support equal right for ethnic and religious minorities, but when it comes to particular groups like the gypsies, or Jehovah´s Witnesses, they seem to be much lesstolerant. Most of them recognize a woman´s right to abortion, but the vast majority are in favour of the death sentence. They are fairly tolerant to extra-material affairs, unless it´s their partner who is involved in one. In such cases their normally laid back attitude may change into rather impulsive behaviour. At the same time, however, they are strongly against smacking at school. They work a lot and they spend most of their limited spare time watching TV. Very nightmare of poverty is first among the worries of Hungarians, followed by unemployment and loneliness. A large proportion are disillusioned and rather pessimistic about the country´s pospect for the future, but, on the other hand, they are firmly conviced that Hungarans are an extremly talented race. I´d say that Hungarians are a bit introverted and preoccupied with their own problems and they prefer torely on themselves. They do not seem to really believe that they could have an influence on the world around them, and, as a result, they are not particularly interested in genral social issues and community affairs.
Overall,I think Hungarians are quite like any Western European nation, except that they are less confident, and that they have to put a lot more effort into making a decent living."

kedd, május 23, 2006

Nyilatkozat a meddövé tevésröl

Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete
A Katolikus Jogászok Nemzetközi Szövetségének tagszervezete
Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 168.

NYILATKOZAT

Az Alkotmánybíróság a 43/2005. (XI. 14.) AB határozatával, alkotmányellenességre hivatkozva, 2006. június 30-ai hatállyal megsemmisítette az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek azt a rendelkezését, amely a családtervezési célú művi meddővé tételt csak a 35 évnél idősebb vagy három vér szerinti gyermekkel rendelkező cselekvőképes személyek részére tette lehetővé.
A családtervezési célú művi meddővé tétel már önmagában is súlyos erkölcsi aggályokat vet fel. Az eddigi jogi szabályozás, bár nem tiltotta a meddővé tételt, elvégezhetősége tekintetében életkorhoz, vagy a gyermekek számához kötődő korlátokat állított fel. Az alkotmánybírósági határozat viszont már ezeket a korlátokat is alkotmányellenesnek minősítette. Fontos kiemelni azonban azt is, hogy az Alkotmánybíróság maga sem volt egységes a korlátozások alkotmányellenességének megítélésében, három alkotmánybíró különvéleményt fogalmazott meg a határozattal kapcsolatban.
Alkotmányunk alapvető értékorientáló tényező a jogalkotás és a jogalkalmazás számára, az Alkotmánybíróságnak pedig "őriznie és művelnie" kell az alkotmányos értékeket.
A művi meddővé tétel az esetek legnagyobb részében visszafordíthatatlan beavatkozás, amely maradandó egészségkárosodást eredményez. Ilyen beavatkozás kérése álláspontunk szerint nem integráns része az ember önrendelkezési jogának.

A keresztény meggyőződés szerint Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akinek méltósága éppen az élet, az egészség védelmének, tiszteletének kötelezettségét követeli meg. Sajnálatos, hogy az Alkotmánybíróság az említett döntésével növelte a távolságot az erkölcs és a jog között, s halványította az Alkotmánynak az élet kultúráját szolgáló értékorientáló szerepét.

Budapest, 2006. május 20.

Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete
Dr. Korencsi Attila s.k.
főtitkár

vasárnap, május 21, 2006

Pokoni Zoltán beszéde /részlet/

"Ha a kalkulálható külső okokra hárítjuk csupán vereségünk ódiumát. Saját magunkat csapjuk be. Hiszen a mi felelősségünk éppen az, hogy ezekkel a külső okokkal számoljunk, és ezek ismeretében alakítsuk politikánkat. Legyenek bármilyenek a külső körülmények, a hibákat mégis csak mi követtük el, mert nem tudtunk úrrá lenni rajtuk. A ránk szavazó több millió embernek, a magyar demokrácia jövőjének, és természetesen önmagunknak tartozunk azzal, hogy őszinte számvetést készítsünk. Mit csináltunk jól, mit rosszul, min kell változtatnunk, hogyan és mikor."
/ fidesz.hu/

keresztények....

"A keresztény elveket nem a "kereszténység", hanem a keresztény emberek valósíthatják meg, akiknek van bátorságuk a történelmi felelősségnek emberi vállalására, és nem mint keresztények, hanem mint korukat értő emberek mernek új utakon elindulni és konkrét indítványokat tenni."

(Mócsy Imre, jezsuita szerzetes)

csütörtök, május 18, 2006

Szölöhegy - Weingarten - Vineyard 06.05.16.
szerda, május 17, 2006

dicséret

A malis vituperari laus est.
A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.

/ római közmondás /

kedd, május 16, 2006

2006.05.15. Máriagyüd

Euro - HU Forint

Poló a válaszások utánra...

sorsodat....

"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat, ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat.

/ Arisztotelész /

hétfő, május 15, 2006

Hast Du gewusst?

Angeblich....

#Wenn Du 6 Jahre, 7 Monate und 6 Tage lang schreien würdest, würdest Du genügend Energie produzieren um eine Tasse Kaffe aufwärmen zu können. (Ob es wohl lohnt?)
#Der Orgasmus von einem Schwein dauert 30 Minuten! (In meinem nächsten Leben möchte ich Schwein sein.)
#Wenn Du Deinen Kopf gegen der Wand haust, verbrennst du 150 Kalorien! (Endlich kann ich abnehmen!)
#Eine Kakerlake kann bis zu 9 Tagen ohne Kopf leben, bevor sie verhungert. (Pfuuuuuuuuuui!)
#Einige Löwen paaren bis zu 50mal am Tag. (Trotzdem strebe ich an Schwein zu werden, - Qualität vor Quantität.)
#Die Schmetterlinge lecken gern ihre eigene Füsse. (Das mussten wir auch mal erfahren...)
#Der Elefant ist das einzige Tier, das nicht rumspringen kann. (Ist es vielleicht sogar besser so)
#Der Urin der Katzen fosforisiert in der Dunkelheit. (Wer wird für solche Infos und Forschungen bezahlt?)
#Der Augapfel eines Strausses ist grösser als sein Gehirn. (Ich kenne auch Menschen, bei denen das so ist.)
#Seesterne haben kein Gehirn. (Solche Menschen kenne ich auch.)
#Eisbären sind Linkshänder. (Na und? Ich war das auch, nur meine Mama hat mich nach damaligen Theorie umerzogen...)
#Die Menschen und die Delfine sind die einzige Lebewesen, die nur aus Spass ein sexuelles Leben führen. (Heee, was ist mit dem Schwein?!)

Das Leben ist einfach zu kurz zum schlecht gelaunt sein!
Ich muss immer noch an das Schwein denken...

Telefonközpont

- Jó napot, üdvözlöm a pszichiátria gyorssegély szolgáltatásánál!
Ha ön kényszerbeteg, nyomja meg az 1-es gombot többször.
Ha ön kodependens, kérjen meg valakit, hogy nyomja meg ön helyett a 2-es gombot.
Ha önnek több személyisége van, nyomja meg a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os gombokat.
Ha ön paranoiás, tudjuk kicsoda ön, és mit akar. Maradjon a vonalban, amíg lenyomozzuk a hívás helyét!
Ha ön hallucinál, nyomja meg a 7-es gombot, és hívását továbbítjuk az anyahajóra.
Ha ön skizofréniás, figyeljen jól, mert a hang megmondja, melyik számot nyomja meg.
Ha ön mániákus-depressziós, tökmindegy milyen gombot nyom meg, úgysem fog válaszolni senki.
Ha ön diszlexiás, nyomja meg a 969696969696969-et.
Ha ön idegbajos, cseszegesse a kettõskereszt gombot, amíg munkatársunkat kapcsolják.
Ha ön amnéziás, nyomja meg a 8-as gombot és diktálja be nevét, címét, telefonszámát és anyja leánykori nevét.
Ha ön poszttraumás rendellenességben szenved, l-a-s-s-a-n és ó-v-a-t-o-s-a-n nyomja meg a 0 0 0-át.
Ha ön bipoláris, kérem, hagyjon üzenetet a sípszó elõtt vagy a sípszó után vagy a sípszó elõtt. Kérem, várja meg a sípszót.
Ha rövidtávú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot. Ha rövidtávú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot. Ha rövidtávú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot.
Ha ön kishitû, kérem, tegye le. Munkatársaink túl elfoglaltak ahhoz, hogy önnel traccsoljanak.
Ha menopauzás, tegye le, kapcsolja be a ventillátort, feküdjön le és sírjon. Nem marad ez mindig így, ne féljen.

Nyílt levél az Új generációhoz

John Emese
SZDSZ Új Generáció
Nyílt levél


Tisztelt SZDSZ Új Generáció! Kedves Emese!

Az utóbbi hónapokban úgy láttam, a nyílt levél írása számodra is bevett forma az ifjúsági szervezetek közötti üzenetváltásra. Ezért én is – mint a KNDP ifjúsági társszervezetének elnöke – ezt a módot választottam.
Mint azzal bizonyára Te is tisztában vagy, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elfogadhatatlannak tartja a 2006. május 11-én kiadott közleményeteknek azon pontjait, melyek a homoszexuális kapcsolatok állami elismertetésével és a drogbüncselekmények szükítésével kapcsolatosak. Ugyanakkor számunkra igen furcsa volt azt olvasni, hogy Ti az elmúlt négy évért nem számoltatnátok el társszervezeteteket, illetve a problémák sorrendje is meglepö.
Cinikusnak tartjuk, hogy az ÚG a fiatalok számára kiemelt témaként jelöli meg a homoszexuálisok élettársi kapcsolatának regisztrált élettársi kapcsolattá minösítését, és ezáltal a magyar családjogi szabályozás megváltoztatását, valamint a kábítószer fogyasztás büntethetöségének megszüntetését. Szerintünk nem ez a két legfontosabb dolog a fiatalok számára. Mi több, az Ifjúság2004 Gyorsjelentés kutatásai szerint a fiatalok a kábítószerek elterjedését messze a legégetöbb problémának tartják. Tehát nem a büntetést tartják problémának, hanem a drogozást.

A közleményetekben kiadott további programpontok megjelölése, így például a pályakezdö munkanélküliek problémájának aktív kezelése olyan látszatot kelt, mintha az SZDSZ négy éven keresztül nem lett volna kormányon. A demokrácia alapelve a kormányon lévök elszámoltatása, a betartott ígéretek számonkérése. Elöször miért nem kéritek számon képviselöitektol az ifjúságot hátrányosan érintö rendelkezéseket, különösen a diákhitel, a gyermekszegénység vagy az érettségi körüli négyéves kormányzati mulasztásokat? A fiatalok olyan, valóban fontos kérdésekre szeretnének megnyugtató választ kapni a kormányzat részéröl, mint például a lakáshitel állami támogatásának visszavonásával kapcsolatos híresztelések.

Mi, kereszténydemokrata fiatalok hisszük azt, hogy elsösorban az egészséges és természetes életmód biztosíthatja az ifjúság számára a testi és szellemi értelemben vett gyarapodó jövöt. Az IKSZ a családot, a családi életre való felkészítést tartja fontosnak az ifjúságpolitikában.

Ugyanakkor sok sikert kívánunk, hogy a fiatal munkanélküliséggel és az internetes fájlcseréléssel kapcsolatban végre meghallja a kormányzat az ifjúsági szervezetek hangját. Abban is bízunk, hogy az ifjúsági civil szervezetek a nyári táborok pályázati támogatásait idén – az elmúlt évek szomorú gyakorlatával ellentétben – idöben megkaphatják.

Üdvözlettel:
Rétvári Bence sk.
IKSZ elnök

El a kezekkel a Turultól!

Seszták Ágnes: De mi is volt az egyik „nyomós” érvük? Hogy az emlékmű a neonácik találkahelye lesz. Nem lett az. Már ezért a hazugságért is bocsánatot kellene kérniük. A másik „érvük”, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem adta meg az építési engedélyt. Ugyan kérem… Ebben a városban gigantikus emlékműve van a dicsőséges szovjet hadseregnek, amelynek katonái baltával hasították szét a budai Vár védőit, nők tízezreit erőszakolták meg, férfiak tízezreit hurcolták el rabszolgamunkára. Ebben a városban robbantották fel a Regnum Marianumot, hogy a helyére a gigantikus Sztálin-szobrot emeljék, azét a tömeggyilkosét, aki évtizedekig lehetett Budapest díszpolgára. A főpolgármestert ez nem zavarja, de a turulmadár szerinte nem ápolja az emlékeket, hanem meggyalázza. Érthető? Magyarország fővárosában Sztálin és Ságvári elvtársak ápolják a nemzeti emlékezetet. Ebben a városban épül az Árpád hídnál két olyan torony, nyilván pedigrés építési engedélyekkel, amely végzetesen belerondít a budai panorámába. Ebben a városban adtak engedélyt a Kálvin téren egy üveg T-rexnek, és senki nem rohant az engedélyeket felülbírálni. Ebben a városban található a Munkásmozgalmi Panteon teli hóhérokkal és a diktatúra elhíresült szereplőivel.
Tényleg a turul szimbólum a gyalázat szimbóluma? Honfitársaim, ébredjetek fel, ne hagyjátok magatokat provokálni, védjétek meg a turulmadarat! Őseink, Emese és Álmos madarát.

(Magyar Nemzet, 2006. május 15.)

vasárnap, május 14, 2006

Verbot für kirchliche Zeitungswerbung

m März 2006 wollte die CAT Medien AG, das grösste christliche Medienhaus der Schweiz, erstmalig Fernsehwerbung betreiben. Für die katholisch orientierte Zeitschrift „Sonntag“ entstand ein 15-sekündiger TV-Spot. Für alle weiteren Produkte (die reformierte Zeitschrift „Leben & Glauben“, die konfessionsunabhänigen Hörbuch-Reihen „Lebensfragen“ und „Unsere Zeit“ und die Buch-Serie „Jeschi“) sollten nach einem erfolgreichen Test weitere Spots folgen.

Der Spot hätte in den Schweizer Fenstern von RTL und VOX ausgestrahlt werden sollen.
Doch kurz vor der Schaltung wurde der Fernsehspot vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) verboten.

Sie sehen den Spot daher exklusiv auf dieser Website: http://www.verbotenerspot.ch/disclaimer.html

Übrigens: Auch die Bewerbung dieser Website wurde vom Bakom verboten.

Rajtad múlik minden

Vedd tudomásul, hogy létezel. Hogy ez a lehetőség királyi. Hogy rád van bízva a világ. Vagy senkire. Személyes felelősséged van abban, hogy ami él, örül-e vagy szorong, hogy van-e értelme, hogy megmentik-e, hogy megmenekülsz-e. Az embernek a lehetetlent érdemes követelnie magától, hogy abból legalább ami lehetséges, biztosan meglegyen.

/ Kornis Mihály: Vigasztalások könyve /

péntek, május 12, 2006

EU szimbólumok

Az EU jelképei

A nemzetállamokhoz hasonló módon az EU is használ hivatalos jelképeket, szimbólumokat, talán azért is, hogy erõsítse az állampolgárok EU- és európai azonosulását.
A csillagos zászló 1955. óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is.
Az Európai Közösség himnusza az Örömóda. Az Európai Unió állam- és kormányfõi az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételébõl az Örömódát fogadták el európai himnusznak. Emellett minden tagország megõrzi saját nemzeti himnuszát. A közös himnusznak hivatalosan elfogadott szövege nincs.
1999. január 1-jén az €uró lett az egységes európai valuta. Az euró bankjegyek és érmék 2002. január 1-jétõl kerülnek forgalomba. Az euró logót a görög €pszilon (ez a kultúra az európai civilizáció közös bölcsõje) és az Európa szó elsõ betûje nyomán alkották meg. A két párhuzamos vonal az euró stabilitását jelképezi.
További szimbólumok az évente átadott Európa-díjak, az európai útlevél és a május 9-i Európa Nap. Ekkor ünneplik az Unió minden tagállamában a hivatalos Európa Napot annak emlékére, hogy Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására.


Forrás: eukk.hu