vasárnap, november 19, 2006

Koltay Gabor uj filmje: Horthy

Horthy. A kormányzó

Koltay Gábor új filmje

november 20-tól

az Uránia Nemzeti Filmszínház müsorán

(1088 Budapest, Rákóczi út 21.)

Az István, a király, a Julianus barát, a Honfoglalás, a Sacra Corona és a Trianon rendezöje új filmjében Horthy Miklós kormányzó életét és a két világháború közötti Magyarország történéseit mutatja be az események koronatanúi, a Horthy-család tagjai, a Kormányzó menye, özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona asszony és a Kormányzó unokája, ifj. Horthy István, továbbá közismert történészek és közéleti személyiségek közremüködésével. Több mint hatvan év után az elsö objektivitásra törekvö mozifilm a Kormányzó életének legfontosabb negyedszázadáról. A filmben közremüködnek:

Almási Szabó János, Bíró Zoltán, Boross Péter, Deák István,

Gidai Erzsébet, Kovács Dávid, Nemeskürty István, Raffay Ernö, Salamon Konrád, Szerencsés Károly, Szita Szabolcs, Takaró Mihály, Török Bálint és még sokan mások, valamint Szélyes Imre,

Kautzky Armand, Bánffy György, Csurka László,

Ferenczy Csongor és Sipos Imre.

Gyártó és forgalmazó:

Korona Film

1026 Budapest, Gábor Áron u. 8.

Tel./fax: 200-8403

E-mail: kfilm@hu.inter.net

Idézetek a filmböl

Nemeskürty István:
A kormányzó újrateremtette az évszázadok óta nem létezö magyar államot. Ez Horthy Miklós elévülhetetlen érdeme.

özv. Horthy Istvánné:
Drága halottaink akkor fognak boldogan nyugodni, ha az ország munkával, becsülettel újra felépül.

ifj. Horthy Miklós:
Ahhoz, hogy mai lehetöségeinket kihasználjuk, arra van szükség, hogy a magyarok érzéseikben összefogjanak.

Antall József:
Horthy Miklóst magyar hazafinak tartom, akit a nemzet tudatában is tisztességgel el kell helyezni.

Részletek a kritikákból

Magyar Nemzet:
A hiteles, megrázó, izgalmas dokumentumfilm rehabilitálta Horthy Miklóst a ma is gyakran elhangzó igaztalan vádak alól.

Napi Ász:
A második világháborút követöen a Horthy korszakról csak rosszat lehetett hallani, az rögzült a felnövekvö generációk tudatában, hogy Magyarországon fasizmus volt. A rendezö filmje segít a történelmi fehér foltok tisztázásában.

Vasárnapi Újság:
Az a legfontosabb értéke ennek a filmnek, hogy az igazságot igyekezett helyreállítani.

Magyar Fórum:
Horthy Miklósról filmet készíteni, s a müvet letenni a nemzet asztalára nem egyszerüen filmmüvészet, nem is csupán beleszólás egy történettudományi perbe, hanem hozzájárulás a magyar megmaradáshoz. Érdekes módon a legaktuálisabb tett, ami ma elképzelhetö .