csütörtök, április 06, 2006

Gyurcsány "egy darabig" bérmálkozott

Figyelmembe lett ajánlva a Magyar Nemzet márc. 28-i számának a köv. cikke. Itt adom tovább...
Gyurcsány „egy darabig" bérmálkozott?
Egyházi körökben nagy vihart kavart Gyurcsány Ferenc minapi Mokka-béli tévéinterjújának egy érdekes részlete. Katolikus pa­pok, illetve egyszerû hívek között egyaránt téma a miniszterel­nök egykori rendhagyó bérmálkozási „szokása".
Joó istván
Ismét a papi hivatás iránti ifjú­kori vonzalmáról szólt a minisz­terelnök a napokban, a TV2 Mokka címû adásában. A kormányfõ az­zal, hogy elmondása szerint nem­csak elsõáldozó volt, hanem „bérmálkozott is egy darabig", ismét kétségessé tette a vallási életben való tájékozottságát. - Amennyiben ez így hangzott el, abból arra tudok következtetni, hogy bérmálkozás helyett hitokta­tásra gondolt a miniszterelnök úr, vagy bérmálkozási készületre - fûz­te hozzá véleményét az interjúhoz Gyulay Endre szeged-csanádi me­gyés püspök. Elmondta: lehet, hogy annak idején Gyurcsány hiányzott valamelyik alkalomról, netán el is maradt; mindenesetre miután hosszú idõ eltelt azóta, nyilván nem emlékszik pontosan a történtekre. - Meggyõzõdésem, hogy a ma­gyar miniszterelnök tökéletesen tisztában van azzal, hogy mit jelent a-bérmálkozás fogalma - vélte Nyakó István, az MSZP szóvivõje és vallásos tagozatának tagja. - Ne vonjuk kétségbe, hogy egy élõ in­terjúba belefér ennyi nyelvbotlás -tette hozzá. Hiteltelen szavazatszerzési szán­dék megnyilvánulásaként értékel­te a történteket Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt szóvivõje. Rámutatott, Gyurcsány szavaiból az következne, hogy ugyanúgy többször lehet bérmál-kozni, mint polgári házasságot kötni. A politikus felidézte: a bér­málkozás egy szentséggel való egy­szeri élés, amely során a felnõtt ka­tolikus hitvalló a Szentlélek ajándékát fogadva elkötelezettséget vállal Isten és az egyház iránt. Lu­kács úgy gondolja, tökéletesen il­leszkedik a miniszterelnök eddigi egyházakkal kapcsolatos megnyil­vánulásainak sorába ez az újabb, „cinizmusról és tudatlanságról egyszerre árulkodó elszólás". A szóvivõ utalt a kormányfõ 2004-es vatikáni fellépésére, amikor is Gyurcsány vádként fogalmazta meg, hogy a püspöki kar beleártja magát a politikába, illetve arra, amikor kijelentette, hogy Szûz Má­ria levette a kezét az országról, s helyette most õk vannak itt. Lu­kács Tamás biztosra veszi, hogy akiket Gyurcsány keresztény hi­tükben megalázott, azok április 9-én ezt nem fogják elfelejteni. Ismeretes, Gyurcsány Ferenc a Dohány utcai zsinagógában Megváltó kifürkészhetetlen szán­dékáról szónokolt a zsidó felekezetû polgároknak.

HAVAS
ÉS A KORMÁNYFÕ
- Egyébként uraságod meg van keresztelve?
- Igen, persze.
- Protestáns vagy katolikus?
- Katolikus. Sõt: elsöáldozó voltam, bérmálkoztam is egy darabig. Ahogy kellett.
- Ministrált is?
- Természetesen. (...) Ugye, nem fogják nekem elhinni, most próbálom komolyan mondani, mert tudom, hogy ezek mindig olyan érzékeny ügyek... Én egy darabig szen­tül meg voltam gyõzõdve, hogy pap leszek.