kedd, április 11, 2006

A határon túliak levele Dávid Ibolyához

A határon túli magyarok összefogást sürgetõ levelet küldtek Dávid
Ibolyának, amelyben kérik, hogy a nemzeti kormányért az MDF fogjon
össze a Fidesszel. A nyílt levelet egyházi és világi szervezetek vezetõi
is aláírták.

Tisztelt Elnök Asszony!

Noha közvetlenül nem vagyunk részesei, ugyanolyan fokozott
izgalommal éljük át az anyaországi választásokat, akárcsak Önök.
Kérjük, fogadja gratulációnkat, hogy a Magyar Demokrata Fórum, az
elõrejelzésekkel ellentétben, ismét parlamenti mandátumhoz jutott.
A mai országhatáron kívül élõ magyarok érzelmileg legalább annyira
érintettek a választások kimenetelében, mint anyaországi testvéreink,
hiszen mindannyiunk számára óriási fontossággal bír jövõnk alakulása.
Az elmúlt kampányidõszak során még inkább életünk részévé váltak a
magyarországi események, mindennapi beszélgetéseink témájává vált
az esélylatolgatás, a bizakodás, hogy Magyarország és a magyar
választópolgárok sorsával egyetemben az egész magyar nemzet sorsa
jobbra fordul.
Innen, Erdélybõl, úgy látjuk, hogy ma Magyarországon is többen
vannak azok, akik ténylegesen jobbra akarják fordítani az ország és a
nemzet jövõjét, ezért mindennél fontosabbnak tekintjük, hogy
jobboldali kormány vezesse a következõ négy esztendõben az
országot. A kisebbségben élõ magyarok – éppen kisebbségi sorsukból
fakadóan – többségükben jobboldali beállítottságúak, fokozottabban
nemzeti érzelmûek, így természetes, hogy jobboldali kormányt
szeretnének. Számunkra ez jelent csak garanciát arra, hogy Budapest
jó irányba alakítja minden magyar jövõjét, hogy a magyar nemzet
egyesítésének óhaja ismét kellõ hangsúlyt kapjon.
Hisszük, hogy visszatér nemzetünk életében az a reményteljes,
megvalósításokkal teli idõszak, amit az 1998–2002 közötti periódus
jelentett: a státustörvény elfogadása, a Mária Valéria híd megépülése,
a Sapientia Tudományegyetem megalapítása, hogy csak néhányat
említsünk meg azok sorából, melyek számunkra, a határon túli
magyarok életében kiemelkedõ jelentõséggel bírtak. Mindezek a
nemzeti összefogáson alapuló eredményeink kerültek veszélybe a
baloldali-liberális kormány tevékenysége idején. A státustörvény
tartalmi megcsonkítása, a december 5-i népszavazás szomorú emléke
nehezen gyógyuló sebeket ejtettek rajtunk.
A választások elsõ fordulójának eredményei alapján a nemzeti kormány
megalakulásának elõfeltétele, hogy a jobboldali pártok
felülemelkedjenek az elszenvedett sérelmeiken, és összefogjanak!

Kedves Elnök Asszony!
A magyar választók felhatalmazása alapján úgy alakult, hogy egy
jobboldali párton, a Magyar Demokrata Fórumon múlhat, lesz-e nemzeti
kormánya az országnak. Bízunk abban, hogy jó kezekben van a
nemzet jövõje. Meghatottan gondolunk vissza Antall József
miniszterelnök úr szavaira: „Lélekben, érzésben 15 millió magyar
miniszterelnöke kívánok lenni.”

Szavazni nincs jogunk, de az antalli gondolat felhatalmaz bennünket,
határon kívül élõ magyarokat, hogy a Csíksomlyói Szûz Mária nevében
forduljunk Önhöz, kérve: ne határolja el magát egy jobboldali
összefogás gondolatától, ne engedje, hogy a magyar nemzet életében
újabb december 5-ék elõfordulhassanak!

Csíksomlyón jelenleg a Nagyasszony szomorú. A Csíksomlyói
Boldogasszony nem a Diaboloszt, hanem Jézus egységre,
összefogásra buzdító igéjét akarja (Jn 17, 20-26).

Aláírják:
Albert István P. Leánder OFM, csíksomlyói házfõnök; Boros Károly, felcsíki fõesperes; Gergely István, csíksomlyói esperes; Hajdó István, a gyergyói kerület fõesperese; Kovács Sándor, Székelyudvarhelyi kerület fõesperese; Hegyi István, csíkszeredai református lelkipásztor; Hegyi Sándor, székelyudvarhelyi református lelkipásztor; Kedei Mózes, Székelyudvarhely Unitárius Egyházkör esperese; Dancs Lajos, énlaki unitárius lelkipásztor; Beder Tibor, Julianus Alapítvány Kuratóriumának elnöke; Dániel Sándor, a Csíki Nagycsaládos Egyesület elnöke; dr. Farkas Csaba, az SZNT alelnöke; György Attila, író; Komoróczy György, író, nyelvmûvelõ; Lõrincz György, író, az EMIA elnöke; Papp Elõd, Csíkszereda volt alpolgármestere; Sándor Krisztina, a MIT elnöke; Sógor Csaba, RMDSZ-szenátor
Soós Sándor, az EMI elnöke; dr. Szakács István Péter, tanár, író; Szász Jenõ, Székelyudvarhely polgármestere; Zsidó Ferenc, író, a Polgári Élet fõszerkesztõje

Székelyudvarhely, 2006. április 11.