hétfő, május 08, 2006

Részlet Juliusz Janusz apostoli nuntius beszédéböl

május 6-an, Veszprémben a Gizella zarándoklaton (www.magyarkurir.hu alapján)

"Tiszteljük a szenteket, mert – amint XVI. Benedek pápa tanít bennünket az első, „Deus caritas est” kezdetű enciklikájában: „A szentek a történelem igazi fényességei, mert a hit, a remény és a szeretet emberei.” „A szentek közül kiemelkedik Mária, az Úr Anyja, minden életszentség tükre.” A ti Boldog Gizellátok ünnepét gondviselésszerűen május hónapban ünnepeljük, amelyet a Mi Asszonyunk, Isten Anyja, a Szentséges Szűz Mária különleges tiszteletére ajánlunk. A lorettói litániában – amelyet ezen máriás hónap során mondunk vagy éneklünk – Máriához, mint az Egyház Anyjához, mint a Jó Tanács Anyjához, mint a Családok Királynőjéhez fordulunk. Boldog Gizella bizonyosan úgy tekintett Máriára, mint anyai példaképére, és az életszentséget keresvén a ti nemzetetek anyjává vált, amikor a magyarok elfogadták Krisztust, mint “út, igazság és élet”.
Mária példájára, Gizella férje szent ember volt, a haza atyja, Szent István. Az életszentséget gyakorolván, Gizella életet adott egy szent fiúnak, Szent Imrének.
Ma, amikor a család veszélyben van, amikor az anyaság krízisével számolunk és a nemzet mindig egyre kisebbedik, tekintetünket ezekre a szentjeitekre kell emelnünk, akik hozzájárultak, hogy népetek naggyá váljon. Imádkozzunk ezért az Úrhoz, Boldog Gizella és Isten Anyja közbenjárására, hogy védelmezze családjaitokat, hogy adja meg a magyar nőknek az anyai szeretet lelkületét, hogy teremtse meg a társadalomban az élet tiszteletének szellemiségét, hogy tartsa meg családjainkat szeretetben és egységben. Ezeket az imádságainkat és kívánságainkat erősítse meg a Szentatyának, XVI. Benedek pápának az az áldása, amelynek közvetítésére felhatalmazást kaptam ezen ünnepi alkalommal."