csütörtök, június 15, 2006

Filozófia

Always try to help a friend in need. Szükség esetén mindig próbálj segíteni egy barátnak. Believe in yourself. Bízz magadban. BE BRAVE!.... Légy bátor !… but remember... it's OK to be afraid sometimes. de jusson eszedbe …. néha nem árt félni. Give lots of kisses. Adj sok puszit. Don't be overly concerned with your weight, it's just a number! Ne tulajdoníts túlzott jelentőséget a súlyodnak, az csak egy szám!
Meet new people, even if they look different to you. Találkozz új emberekkel akkor is, ha azok különbözni látszanak tőled. Remain Calm... Maradj nyugodt …. even if it seems rather hopeless! akkor is, ha a helyzet meglehetősen reménytelennek tűnik ! Take a nap if you need one.. Szundíts egyet, ha szükségét érzed …. Have a good sense of humor and laugh often! Legyen jó humorérzéked és nevess gyakran ! Love your friends, no matter who they are. Szeresd a barátaidat, ne törődj azzal. hogy kik ők. Don't waste food. Ne hagyj kárba veszni ennivalót. Take an occasional risk. Esetenként vállalj kockázatot.
RELAX... EVEN, ON THOSE STRESSFUL DAYS!! LAZÍTS … ÉPPEN A FESZÜLTSÉGTELI NAPOKON !!! (Láda felirata: óvakodj a kutyától.)
Try to have a little fun each day... Próbálj minden nap egy kicsit mókázni ... AND...it's important, no matter what... ÉS … ez fontos, ne érdekeljen, mit... to work together as a team, munkálkodtatok együtt csapatként share a joke with your friends and neighbors, oszd meg a tréfákat barátaiddal és szomszédaiddal, and fall in love with someone special... és ess szerelembe különleges egyénekkel… Say "I love you" often. Mondd gyakran: “Szeretlek” Express yourself creatively. Fejezd ki magad alkotó módon. Always be up for surprises. Mindig készülj fel meglepetésre. Share with a friend. Osztozkodj egy baráttal. Remember the saying,Good things happen to good people! Emlékezz a mondásra: Jó dolgok jó emberekkel történnek. There is always someone who loves you more than you know. Mindig van valaki, aki jobban szeret téged, mint hinnéd. Exercise a little each day! Minden nap végezz egy kis testmozgást ! Live up to your name. Légy méltó a nevedre. (Felirat: Gyilkos) Hold on to good friends; they are few and far between! Tarts ki a jó barátok mellett, kevesen vannak és messzire! And remember, this friend is thinking about you. És tartsd szem előtt: ez a barát gondol rád. Have a wonderful day! Legyen jó a napod!