kedd, szeptember 26, 2006

Müncheni magyarok 10 pontja

Proklamáció

1. Mi, külföldön élő magyarok, - aggódva szülőhazánk sorsán - örömünket fejezzük ki, hogy a magyar nép végre tetszhalálából feltámadt!
Évek óta elborzadva kísértük figyelemmel, hogy Magyarország választott vezetői feudális módon kirabolják az országot, az állami vagyont magántulajdonukként kezelik. Manipulálják a tömegeket a medián keresztül, uralkodásuk ellenzőit lefasisztázzák, szélsőjobbosnak, kártékonynak, a nemzet ellenségeinek, minden bajok okozóinak titulálják. Az ellenzéket folyamatosan hamis vádakkal rágalmazzák.
Tiltakozunk a demokrácia ilyetén való lábbal tiprása ellen!
2. Örvendünk Gyurcsány Ferenc Magyarország felelős miniszterelnöke balatonöszödi beszédének, azért, mert őszintén számot vetett önmagával és eddigi semmittevésével, hazugságaival. Ezért felszólítjuk, hogy azonnal tünjön el a magyarorszagi politikai közéletből és tünjön el vele együtt a kormánya is!
3. Legitim, tisztességes kormányzat hiányában követeljük a magyarországi parlamenti választások mihamarabbi kiírását!
4. Követeljük, hogy egy független Europai Unios vizsgálóbizottság számoltassa el Gyurcsány Ferencet és milliárdos cinkosait, a szocialista-liberális (kommunista) kormány uralkodása alatt eltűnt nemzeti vagyonról, EU milliárdok támogatásának sorsáról, (Eu támogatások igényléséről és azok felhasználásáról) a kormánypárti politikusok és kormánytagok vagyongyarapodásáról!
5. Megdöbbentő, minősíthetetlen és a nemzetközi gyakorlatban is példa nélkül álló, hogy egy ország felelős miniszterelnöke az általa vezetett „nagyrabecsült“ országot, hazáját –hazánkat- és annak polgárait, többségében az őt támogató szavazókat többször is –idézzük- „kurva ország“-nak deklarája.
Ez teljességgel elfogadhatatlan, Gyurcsány Ferenc azonnal mondjon le!!!
6. Tiltakozunk amiatt, hogy a morálisan teljesen hitevesztett kormányzat még mindig az ellenzéket teszi meg a kialakult helyzet egyetlen felelősének!
7. Továbbá tiltakozunk amiatt is, hogy a tőntetőket köztörvényes bűnözőknek, futballhuligánoknak, csürhének titulálják. Elitéljük az erőszakot, a vandalizmust minden formájában, de tudjuk, hogy a káosz, anarhia nem vezet eredményre, ezt bebizonyította az elmúlt időszak neokommunista vezetése. A válságból egyetlen kiút van: Gyurcsány Ferenc azonnal mondjon le!!!
8. Tiltakozunk a kommunista „liberális“ magyar média a kormány által irányított –hazugságai ellen, amelyek a hazai és nemzetközi közvéleményt is félrevezetik!
Követeljük a magyar sajtó függetlenségét, objektivitását, a közszolgálati televizió és rádió párttatlanságát és tárgyilagosságát!
9. Követeljük a németországi sajtóorgánumok tárgyilagosságát is! Tiltakozunk a torzított, szubjektív, sőt rosszindulatú „süddeutsche“ kinyilatkoztatások ellen, a tudósítók félrevezető tudatlansága ellen, melynek következtében pl. ezeréves Árpád-házi történelmi zászlóinkat, címerpajzsunk felét fasiszta jelképként titulálják a jogaikért tüntetök kezében! Az ilyesfajta tájékozatlanság a milliós laikus érdeklődőket félrevezeti, a magyar nemzetet mélyen sérti!
10. Meggyőződésünk, hogy ami jelenleg Magyarországon folyik, forradalom, mely végleg le akar számolni a politikába visszaszivárgott gátlástalan, hazug, karrierista, bolsevik-kommunistákkal, s amely forradalommal, tüntetö százezrekkel lélekben eggyütt vagyunk. 16 éve békés átmenetet hírdetett meg a magyar nép, megbocsájtott negyvenkét év államosításáért, kényszermunkatáboraiért, 56-ért, emberi életek tönkretételéért, kulákokért, számüzetésekért, politikai foglyokért, vagy politikai akasztásokért. Ezzel a lehetőséggel az apparatcsikok nem tudtak élni. Hatalomra kerülésük pillanatában már harácsoltak, „privatizáltak“, loptak, csaltak, raboltak és hazudtak. Kifosztották újra az országot, közben egyre azt harsogták, hogy megszorító intézkedésekre van szükség, meg kell húzni a gatyaszíjat! 16 év elteltével minden kezdődik előlről. Bünözők, gazdasági mafia áldozata az ország, miközben polgárai egyre szegényednek, uralkodói egyre terebélyesednek.
A folyamatosan terheket cipelő tömegek már nem bírnak többet cipelni, elpattant a húr.
Ez már nem békés rendszerváltozás! Ismerjük a bűnösöket, nem kerülhetik el a már egyszer elodázott törvényes felelősségre vonást!
Az egyetlen lehetőség a rend helyreállítására: Gyurcsány Ferenc mondjon le!!!

München, 2006 szeptember 25-én


2 Comments:

Anonymous Névtelen said...

Öröm olvasni Rólatok és hogy a sziveden viseled az ország sorsát.
Talán tudjátok, hogy most Bahnai Gordon a választott új miniszterelnök, aki a hajdu BT.emnereit becsapta, majd azok az emberek akik a libatenyésztésből élet, becsapta őket. Elvette, több mint 6 miiárd Frt, jukat, és többen ÖNGYILKOSOK lettek, elkeseredtek. És most ez az aljas ember akar mindiszterelnök lenni. Jó lenen ha a világ figyelmét is felhívnátok Rá!!!

10:14  
Anonymous Névtelen said...

BAJNAI GORDON AZ ORSZÁG SZÉGYENE!
SZERENCSÉTLEN EMBEREKTŐL ELLOPTA AZ UTOLSÓ FILLÉRJÜKET IS! LEGALÁBB 6 MILLIÁRT FORINT!
TÖBBEN ÖNGYILKOSOK LETTEK, A PÉNZÜKET A MAI NAPIG NEM TÉRÍTETTE MEG. ALJAS DOLOG, TEGYÜNK ELLENE MIELŐBB, MOST FOGJA KILOPNI AZ ORSZÁG VAGYONÁT OFF SHORE SZÁMLÁJÁRA!

10:17  

Megjegyzés küldése

<< Home