csütörtök, november 16, 2006

Gergényi kitüntetését halasszák el! -

A fõvárosi KDNP frakció nyilatkozata
2006.11.14

NYILATKOZAT

A Fõvárosi Közgyûlés hónapokkal ezelõtt döntött Gergényi Péter Pro Urbe díjáról, azóta azonban olyan események történtek, melyek indokolttá teszik a kitüntetés átadásának elhalasztását.

A 28/1992. (X. 1.) Fõv. Kgy. Rendelet szól a fõvárosi kitüntetõ díjak adományozásáról. Ennek 2. § (1) bekezdése szerint „Pro Urbe Budapest” díj adományozható a fõváros érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû, megbecsülést kiváltó tevékenységért. Átadására november 17. alkalmából kerül sor.

Az október 23-án az Astoriánál történt rendõri intézkedések miatt több vizsgálat is folyamatban van a Budapesti Fõkapitány vezette akció ellen. Maga a Fõkapitány ellen is érkezett feljelentés. Ez a légkör és a függõ jogi helyzet – a KDNP frakció megítélése szerint – nem alkalmas arra, hogy a díjat átadják. Ha a vizsgálatok véget érnek, és nem tárják fel Gergényi Péter felelõsségét, akkor nyílhat csak mód a díj átadására.

Kérjük ezért Demszky Gábor urat, halassza el a kitüntetés átadását. Kérjük továbbá Gergényi Pétert urat is, hogy bölcs belátást és józan önmérsékletet tanúsítva nyilatkozzon úgy, hogy a díjat csak a vizsgálatok lezárulta után veszi át, ha az õt nem marasztalja el. Amíg tart a vizsgálat, addig tevékenysége nem mondható – a rendelet szavaival – „megbecsülést kiváltónak”, „kiemelkedõ eredményességûnek” vagy „maradandó értékûnek”, csak vitatottnak.

Budapest, 2006. november 14.

Rétvári Bence sk.

KDNP fõvárosi frakció

szóvivõ